Info voor ouders

Wij begrijpen dat u als ouders misschien vragen heeft over de deelname van uw kind aan het Grow It! onderzoek. Wat betekent meedoen precies voor u en uw kind? De Grow It! studie doet onderzoek naar een app (Grow It!), die is ontwikkeld voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Uw kind download de app en zal over een tijdsbestek van 3 weken dagelijks meerdere zeer korte vragenlijsten invullen via de app. Ook biedt de app verschillende "challenges" aan die kinderen kunnen doen. Het doel van de app is om veerkracht en bewustwording van eigen emoties onder kinderen en jongeren te stimuleren met behulp van deze vragenlijsten en challenges.

Lees hier de uitgebreide informatiebrief voor meer informatie.